تبریک قدم نورسیده رسمی

تولدِ زیباترین هدیه ی خدا که مانند سروشی روح بخش به زندگیتان نور امید دمید را تبریک عرض می نمائیم ، قدم های کوچکش برایتان پر از خیر و برکت.

متن نمونه : جناب آقای مهندس رحیمی
متن نمونه : پرسنل ترابری شرکت مارتون پلاست

برچسب ها

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.