تسلیت


تسلیت
خانواده محترم (فامیل خانواده متوفی) با ابراز همدردی و اندوه فراوان در گذشت (نام مرحوم) را به شما تسلیت عرض نموده و صبر جذیل برای بازماندگان و طلب مغفرت برای آن عزیز آرزومندیم.

متن نمونه : خانواده محترم برکاتی
متن نمونه : داماد عزیزتان
متن نمونه : محمود پاک سرشت

یک دیدگاه بنویسید

لیست خرید
سبد خرید شما خالی می باشد