خوش آمد گویی به گروه رفقا


خوش آمد گویی به گروه رفقا
یک کلام رفیق یعنی زندگی


خوش آمدگویی دوستانه به گروه

متن نمونه : به گروه رفیق فابا خوش اومدی

یک دیدگاه بنویسید

021-28426540