1. خانه
  2. کارت پستال آنلاین
  3. خیر مقدم مکه
  4. متن خوش آمد گویی از مدینه

متن خوش آمد گویی از مدینه


متن خوش آمد گویی از مدینه
گلبوسه های انتظارمان را به قدوم غبار گرفته تان از مکه مکرمه و مدینه منوره نثار می کنیم.
زیارت قبول

متن نمونه : دایی و زندایی عزیز
متن نمونه : خواهر زاده های گلت

یک دیدگاه بنویسید

لیست خرید
سبد خرید شما خالی می باشد