تبریک قدم نورسیده رسمی


تبریک قدم نورسیده رسمی
تولدِ زیباترین هدیه ی خدا که مانند سروشی روح بخش به زندگیتان نور امید دمید را تبریک عرض می نمائیم ، قدم های کوچکش برایتان پر از خیر و برکت.

متن نمونه : جناب آقای مهندس رحیمی
متن نمونه : پرسنل ترابری شرکت مارتون پلاست

یک دیدگاه بنویسید

لیست خرید
سبد خرید شما خالی می باشد