کارت پستال تولد رفیق فاب

تبریک تولد
رفاقت مثه سیبیله ! به هر کسی نمیاد...

متن نمونه : رفاقت مثه سیبیله ! به هر کسی نمیاد...
متن نمونه : از طرف داش کامبیز