کارت پستال بازگشت از کربلا

متن نمونه : جناب آقای ابراهیمی
متن نمونه : از طرف پرسنل بیمه ایران