سال حمایت از کالای ایرانی

متن نمونه : نوروزتان پیروز - پوشاک پاندا