سالگرد تسلیت پدر

سالگرد تسلیت پدر

ربات تلگرام ساخت کارت پستال

باور کردن یکسان از فراق (نسبت مرحوم) پدر عزیزمان که قلب مهربانش در محتب به اطرافیان می تپید بسیار سخت و دشوار است اما تسلیم به اراده پرودگارمان شایسته تقدیر است.

متن نمونه : پدر عزیز و گرامیتان
متن نمونه : از طرف هم کلاسی هایتان

برچسب ها