تبریک ولادت حضرت علی

متن نمونه : هیئت مکتب الحسین (ع)