تبریک فرارسیدن سال جدید

متن نمونه : همکار محترم جناب آقای غلام پور
متن نمونه : از طرف عادل ثاقب