تبریک عید نیمه شعبان

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست
توفان زده ام مرا نجاتی بفرست
فرمود که با زمزمه یا مهدی
نذر گل نرگس صلواتی بفرست

کلیدواژه ها : تبریک عید شعبان - تبریک نیمه شعبان - متن تبریک نیمه شعبان - کارت پستال تبریک

متن نمونه : عید شعبان بر شما مبارک باد
متن نمونه : ارادتمند - علیرضا کریمی