تبریک روز مرد به همسر

متن نمونه : همسر مهربانم
متن نمونه : بی نهایت دوستت دارم