تبریک تولد صمیمانه و عاشقانه

تولدت معراج دستهای من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می کنم
تولدت مبارک

متن نمونه : نازنین