تبریک تولد به فرزند

متن نمونه : علی جونم پسر گلم
متن نمونه : از طرف مامان سهیلا