تبریک تولد آقامون

متن نمونه : آقامون تولدت مبارک
متن نمونه : از طرف عاطفه