طراحی آنلاین بنر

خطاب به چه کسی
تقدیمی از طرف ؟

  پیش نمایش بنر ساخته شده

توجه کنید پس از ساخت بنر برای دیدن نسخه چاپی با مود CMYK و رنگ واقعی ، فایل اصلی را دانلود کنید .

برای کشیدگی متن می توانید از دکمه های ترکیبی ctrl + j استفاده کنید .